Monthly Archive for March, 2014

Learning Time – Year 1.1

Students in Year 1.1 – different activities during a lesson about time

Quizz Bibbliku

Għar-raba’ sena konsekuttiva l-Iskola Primarja Santa Venera ħadet sehem fil-Kwizz Bibbliku li jiġi mtella’ ta’ kull sena mill-Uffiċċju Missjunarju.  Ms. Louisette Pace hija l-ko-ordinatriċi ta’ dan il-Kwizz.  Din is-sena l-Kwizz bit-tema ‘Qaddisin Ċkejknin’ kien immirat għat-tfal tat-tielet sena.  It-tfal kellhom jistudjaw noti dwar sitt qaddisin tfal.  Dawn kienu San Tarċisju, Santa Ġiovanna d’Arc, San Franġisk u Santa Ġiaċinta Marto, San Domenico Savio, Ellen Oragan u Chiara ‘Luce’ Badano.  B’kollox kienu 12-il student li fil-bidu riedu jipparteċipaw iżda 5 studenti komplew jistudjaw bis-serjetà.  Dawn it-tfal kienu Kieran Cassar, Ilona Marquette, Danika Micallef (Year 3.1), Amber Sciberras (Year 3.2) u Niandra Xuereb (Year 3.3). It-tfal ġew ippreparati mill-Assistenta Kap Ms. J. Spiteri.  Kien hemm koperazzjoni sħiħa mill-ġenituri ta’ dawn l-istudenti. Peress li tliet studenti biss setgħu jirrappreżentaw lill-iskola tagħna, tellajna t-tfal bil-polza.  It-tfal li rrappreżentaw lill-iskola kienu Kieran Cassar, Ilona Marquette u Niandra Xuereb.  It-Tlieta 11 ta’ Marzu, 2014 Ms. Spiteri flimkien mat-tliet studenti u għaxar studenti oħra marru għal din l-esperjenz. Kienet l-ewwel sessjoni ta’ dan il-Kwizz li xxandret live fuq Radju Marija 102.3 FM. It-tfal ipparteċipaw flimkien ma’ tfal oħra mill-iskola tas-Sacred Heart.  Il-parteċipazzjoni tal-istudenti tagħna kienet waħda eċċellenti.  Fil-fatt ġabu punteġġ ta’ 93%.  Nifirħu lit-tim tagħna.  Ir-riżultat finali jitħabbar aktar tard peress li rridu nistennew ir-riżultat tal-parteċipazzjoni tal-iskejjel l-oħra.

Outing – Year 5 – Ms. Panzavecchia

Here are some pics of when we went for an outing on the 25th February. We went to Hastings at Valletta where the children played Maltese traditional games. Then we went to the Fine Arts Museum at Valletta where the children had a treasure hunt activity. Then we went to St James Cavalier where there was an exhibition held by some Maltese artists, among which there was Marisa Attard. The children had the opportunity to meet these artists and ask them some questions.

Healthy Eating activities – Year 5 – Ms. Panzavecchia

We did a toast in class where the children did their toast using different kinds of spreads among which they had peanut butter, butter, jam or marmalade. The children also did a banana milkshake on the same day. Afterwards they wrote a short write up in English where they explained step by step how to do a toast. They also wrote a short write up in Maltese explaining how one can make a banana milkshake.

Crafts by Year 2.1 – Ms. Calaio

We are a great bunch of kids – Year 2.1

After learning about the butterfly life cycle, pupils of Year 2.1 did these butterflies by drawing the outline of both their left and right hands.

Pupils of year 2.1 during a P.E. Lesson.

Carnival – Year 2.1

One of the Carnival crafts done by pupils in Year 2.1 was a hand held mask.

Paired reading

Click the below link to read the write up:

Magazine write up

Carnival – Year 1.1 – Ms. S.Bugeja

As a carnival activity, students in year 1.1 created a spider hat …

Below is a photo of students with costumes and their new 8-legged hats

Carnival – Year 3.1