Monthly Archive for October, 2011

Riciklagg tal-ilma tax-Xita

Il-Principal tal-Kullegg Dr Frank Fabri, nieda progett li ser jinfirex mal-kumplament tal-iskejjel tal-kullegg Santa Tereza. Dan il-progett jahseb biex l-ilma tax-xita jibda jinhazen u jintuza. L-ilma tax-xita li ser jaqa’ fuq il-bejt tal-iskola primarja  ta’ Santa Venera ser jibda jigabar go tank li fih filtri biex inaddaf l-ilma. Dan l-ilma imbghad jghaddi ghal go tank izghar b’filters apposta biex ikompli jiffiltra l-ilma minn hmieg u zrar. Dan l-ilma imbghad jghaddi ghal bore hole imhaffra apposta. L-ilma jibda jiskula bil-mod il-mod fil-blat sakemm isib ruhu fil-water table madwar 40 sena ohra. Minn hawn imbghad inkunu nistghu intellghu dan l-ilma halli jintuza. Dan huwa progett ambizjuz li ahna kburin li beda fl-iskola primarja Santa Venera.

Mid Term Holidays

November 1, 2011 8:30 amtoNovember 3, 2011 2:30 pm